Skogsvård

Som skogsägare behöver du en kvalitetsmedveten partner för din skogsvård. Vi erbjuder en rad olika tjänster för att ge just din skog den omvårdnad som behövs! Kontakta oss för samråd om just dina behov av skogsvård.

skog2

Plantering
Att plantera är det är det effektivaste och säkraste sätet att skapa ny skog efter slutavverkning.

Röjning
En röjning utförd vid rätt tidpunkt ökar ditt rotnetto vid första gallring med 30%. Om du inte röjer går du miste om framtida intäkter, du får klenare träd, sämre kvalitet och risken för skador ökar.

Gallring/Trädfällning
Vi utför mindre manuella gallringar i känslig mark eller där det inte lönar sig att gå in med en skördare. Vi utför även trädfällning av fröträd och träd på villa tomter.

rojare skog3