Om gården

Backgården har sina anor från 1600-talet och på ägorna ner mot sjön har det varit en bosättningsplats under jägarstenåldern 4000 f.kr. Gården kom i nuvarande ägares ägo 1995 då den hade stått obebodd sedan 1962.

Gården har sedan förvärvet systematiskt renoverats och det har även byggts till en ny verkstad och maskinhall.

Fram till 2005 odlades spannmål och betesmarkerna arrenderades ut, idag har vi köttdjur som betar större delen av arealen åker och betesmark.

 

DSC_0201 Huset 2